Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartością internetowej witryny Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Znajdą tu Państwo wszelkie informacje dotyczące zasad funkcjonowania tej organizacji oraz innych jednostek z zakresu techniki świetlnej w naszym kraju.
Polski Komitet Oświetleniowy jest:
w działalności krajowej: wyspecjalizowaną - działającą społecznie - jednostką techniczno-naukową
Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
w działalności międzynarodowej: Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej
Commision Internationale de l'Eclairage - CIE,
z prawem używania nazwy
CIE Poland.

 

Walne, Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków

 Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP

 

W dniu 28 czerwca 2022 r. w formie hybrydowej odbędzie się Walne, Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.
Początek Zebrania godz. 12:00 (pierwszy termin) i 12:15 (drugi termin).


Kontakt:

pkosw@ciepoland.pl

Korespondencja:
Politechnika Warszawska
Gmach Elektrotechniki pok. 515,

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa
tel./fax.  +48 /22/ 234 75 63
(Piotr Pracki)

Konto PKOśw:
Polski Komitet Oświetleniowy SEP
ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa
NIP 526-000-09-79

Numer konta bankowego:

25 1160 2202 0000 0002 1757 3294