.: Konferencje krajowe :.


ROK 2019

 

XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa,

Technika Świetlna 2019

Obliczenia, wizualizacje i pomiary w technice świetlnej


 

W imieniu Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP i organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa na XXVIII Krajową Konferencję Oświetleniową Technika Świetlna 2019, która odbędzie się w Warszawie, na terenie głównym Politechniki Warszawskiej. Konferencja nasza od lat gromadzi osoby zajmujące się techniką świetlną i dziedzinami pokrewnymi. Jej głównym celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, a także technicznych, w zakresie nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych oraz pomiarowych.

 

Zaproszenie (pdf)

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Warszawa, Politechnika Warszawska

 

TERMIN KONFERENCJI


6-7 czerwca 2019 r.

 

TEMATYKA KONFERENCJI


Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:

 • Teorię i psychofizjologię widzenia,

 • Pomiary promieniowania optycznego,

 • Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz,

 • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,

 • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,

 • Fotobiologię i fotochemię,

 • Technologię obrazu,

 • Multimedia w technice świetlnej

 • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,

 • Oddziaływanie światła na ludzi, organizmy i środowisko

TERMINY


Nadsyłanie zgłoszeń

do 18.03.2019 r.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu referatu na konferencję do 22.03.2019 r.
Przesłanie rozszerzonych streszczeń referatów (oraz pełnych tekstów artykułów do Przeglądu Elektrotechnicznego) do 29.04.2019 r.
Ostateczny termin rejestracji i wnoszenia opłat konferencyjnych 31.05.2019 r.

 

REFERATY


Streszczenia referatów

 

Oczekujemy zgłoszeń prac zgodnych z tematyką konferencji, prezentujących wyniki zakończonych lub zaawansowanych badań, rozwiązań technicznych i projektowych, także studiów literaturowych.

Rozszerzone streszczenia referatów zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych i udostępnione uczestnikom konferencji.

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, według załączonych wytycznych, na adres: pkosw@ciepoland.pl do dnia 18.03.2019 r.

 

 

Teksty referatów konferencyjnych i artykuły do Przeglądu Elektrotechnicznego

 

Autorzy zakwalifikowanych na konferencję prac powinni przygotować pełne teksty referatów (lub rozszerzone streszczenia referatów, w przypadku przygotowywania artykułów do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym).

Teksty referatów (lub rozszerzonych streszczeń referatów) powinny być przygotowane
według załączonych wytycznych. Teksty referatów (lub rozszerzonych streszczeń) konferencyjnych należy przesłać na adres: pkosw@ciepoland.pl do dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Autorzy przygotowujący teksty prac do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym powinni przygotować artykuły zgodnie z wymaganiami redakcji czasopisma i przesłać je do organizatorów konferencji na adres:
pkosw@ciepoland.pl także do dnia 29 kwietnia 2019 roku. Autorzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym do dnia 31 maja 2019 roku. Opublikowanie artykułów w Przeglądzie Elektrotechnicznym podlega dodatkowej opłacie.
 

FORMY PREZENTACJI


 • referat wygłaszany 15 min

 • prezentacja wygłaszana 5 min

 

OPŁATY


Opłata konferencyjna

  do 31.05.2019 r.
Członkowie PKOśw: 300,00 PLN + 23% VAT = 369,00 PLN
Pracownicy naukowi i doktoranci prezentujący referaty 150,00 PLN + 23% VAT = 184,50 PLN
Seniorzy PKOśw bez opłat
Pozostali uczestnicy 600,00 PLN + 23% VAT = 738,00 PLN


Opłaty konferencyjne należy wnosić na konto Polskiego Komitetu Oświetleniowego:
Bank Millenium S.A. Oddział Warszawa
Nr konta: 25 1160 2202 0000 0002 1757 3294
Opłata nie obejmuje kosztów podróży, noclegów i publikacji pokonferencyjnych.

 

KOMITET NAUKOWY


prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan   Przewodniczący, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Pracki   Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Irena Fryc   Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP   CIOP-PIB
dr hab. inż. Dariusz Sawicki, prof. PW   Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz   Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB   Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Sławomir Zalewski   Politechnika Warszawska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


dr hab. inż. Piotr Pracki   Przewodniczący, Politechnika Warszawska
Dominika Jaszczołt   Sekretarz
dr inż. Rafał Krupiński   Politechnika Warszawska
dr inż. Sebastian Słomiński   Politechnika Warszawska
dr inż. Przemysław Tabaka   Politechnika Łódzka
dr inż. Andrzej Wiśniewski   Politechnika Warszawska

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Zakład Techniki Świetlnej

ul. Koszykowa 75, Warszawa

tel. + 22 234 75 63

e-mail: pkosw@ciepoland.pl

 

Strona internetowa konferencji:

http://www.kko.ciepoland.pl/